ÚVODNÍ STRÁNKA

 

Aktuality:

  • Od neděle 18. 04. 2021 bude umožněn lov ryb na rybníku Černý, který se nachází za Krátkým rybníkem. Lov ryb může provádět pouze osoba s platnou místní povolenkou (revír 451 351, MS 5A). Černý rybník je zarybněn kaprem a pstruhem duhovým, kaprem byla také zarybněna odkalovací nádrž (Odkalovačka). V povolence označte Černý rybník písmenem „Č“ a odkalovací nádrž písmenem „O“!!!