Příspěvky

Dle stanov ČRS se členský příspěvek skládá:

 1. z jednorázového vstupního peněžního příspěvku (zápisné),
 2. z pravidelného peněžního příspěvku,
 3. z pracovního ročního příspěvku, který je možné nahradit finančně,
 4. z mimořádného členského příspěvku schvalovaného Republikovým sněmem.

 

 1. Jednorázové vstupní peněžní příspěvky: 

  zarybňovací polatek 500,- Kč
  členská legitimace 50,- Kč
  dar za nákup rybníku a pozemků 2.000,- Kč

  HRADÍ NOVÍ ČLENOVÉ!

 2. Pravidelný peněžní příspěvek:

    členství údržba
  dospělí 700,- Kč 100,- Kč
  mládež 16 – 18 let 300,- Kč 100,- Kč
  děti do 15 let 150,- Kč 50,- Kč
 3. Pracovní roční příspěvek:

    brigády náhradní plnění
  dospělí 12 hodin 150,- Kč/hod
  ženy 7 hodin
  mládež 16 – 18 let 12 hodin