Dotace

  • Investiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na investiční akci „Rekonstrukce bezpečnostního přelivu rybníku Krátký, Lanškroun“ v roce 2022

– podpora ve výši 200.000,- Kč

  • Investiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na investiční akci Protipovodňová dimenze – dokumentace k projektu ,,Rekonstrukce bezpečnostního přelivu rybníku Krátký, Lanškroun“ v roce 2021

– podpora ve výši 200.000,- Kč

  • Investiční dotace z rozpočtu města Lanškroun na investiční akci „Rekonstrukce bezpečnostního přelivu rybníku Krátký, Lanškroun“ v roce 2020

– podpora ve výši 2.543.112,- Kč

  • Neinvestiční dotace z rozpočtu města Lanškroun na přímou podporu celoroční činnosti sportovních organizací pro rok 2018

– podpora ve výši 23.000,- Kč

  • Neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na projekt: ,,Rybářské závody dětí a mládeže v Lanškrouně dne 23.4.2017″

– podpora ve výši 10.000,- Kč

  • Neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na projekt: ,,Rybářské závody dětí a mládeže v Lanškrouně dne 24.4.2016″

– podpora ve výši 10.000,- Kč

  • Neinvestiční dotace z rozpočtu města Lanškroun na přímou podporu celoroční činnosti sportovních organizací pro rok 2016

– podpora ve výši 21.000,- Kč

  • Neinvestiční dotace z rozpočtu města Lanškroun na přímou podporu celoroční pravidelné činnosti s mládeží do 19 let v oblasti sportu pro rok 2015

– podpora ve výši 8.000,- Kč

  • Neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na projekt: ,,Rybářské závody dětí a mládeže v Lanškrouně dne 26.4.2015″ 

– podpora ve výši 10.000,- Kč