Zkoušky

Přezkoušení uchazečů 

 

Vážení,

na těchto stránkách Vám nabízíme metodickou pomůcku Rady Českého rybářského svazu na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku ve smyslu § 10 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění k zákonu o rybářství č. 99/2004 Sb. a zároveň žadatelů o přijetí za člena ČRS. Oprávněním k zajištění výuky, přezkoušení a vystavení osvědčení o získání kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku byly pověřeny organizační jednotky ČRS na základě rozhodnutí MZe ČR.

Přezkoušení je řešeno formou testu. Jeden test obsahuje 25 otázek, které jsou náhodně vybrány ze souborů otázek tak, aby byla zajištěna co možná největší variabilita. Každá z otázek nabízí tři možné odpovědi, ale pouze jedna je správná. Otázky pro každý test jsou vybírány z těchto základních okruhů témat (dle přílohy č. 6 oddílu III. vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění):

1. Základní znalosti z poznání ryb a vodních organizmů.
2. Základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů.
3. Základní znalosti způsobů lovu ryb.
4. Základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech.
5. Základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS (Stanovy ČRS nejsou součástí přílohy č. 6 oddílu III vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění).

 

Varianty testů:

TEST č. 1 KLÍČ č. 1
TEST č. 2 KLÍČ č. 2
TEST č. 3 KLÍČ č. 3
TEST č. 4 KLÍČ č. 4
TEST č. 5 KLÍČ č. 5
TEST č. 6 KLÍČ č. 6
TEST č. 7 KLÍČ č. 7
TEST č. 8 KLÍČ č. 8
TEST č. 9 KLÍČ č. 9
TEST č. 10 KLÍČ č. 10