Brigády

Všichni členové ( s výjimkou důchodců, držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P a dětí do 15 let ), kteří si chtějí zakoupit jakoukoliv povolenku k lovu musí mít splněnu brigádnickou povinnost, která činí:

 

 • odpracovat 12 hodin ( ženy 7 hodin ).
  Brigády jsou plněny vždy z předchozího roku, tzn. plnění brigád v roce 2017 je podmínkou pro získání povolenky v roce 2018.

nebo

 • uhradit 150,- Kč/hod. ( 12 hodin = 1800,- Kč )
  Platby se provádějí při úhradě členských příspěvků!

nebo

 • náhradní plnění 1 hodina = min. 50 kg obilí ( 12 hodin = 600 kg obilí )
  Nutné předem dohodnout s hospodářem MO!

nebo

 • náhradní plnění 1 hodina = min. 20 kg suchého chleba ( 12 hodin = 240 kg suchého chleba )
  Nutné předem dohodnout s hospodářem MO!