PRSK pokračuje v protipredátorovém chovu (PpCh) potočáka

Úvodem citace Ondřeje Slavíka, ČZU, RybIKon 2016: “Pro zastavení kritického úbytku početnosti původních lososovitých druhů jsou navrhovány zásadní změny v managementu populací, jako je např. přísná ochrana generačních hejn a podpora přirozené reprodukce divokých populací, zvyšování minimální lovné míry a významné omezení vysazování naivních jedinců odchovaných v líhních a nepůvodních druhů.” Pokračovat ve čtení „PRSK pokračuje v protipredátorovém chovu (PpCh) potočáka“

PRSK se zaměřuje pouze na podporu odchovu potočáka

Také letos jsme se zaměřili pouze na podporu odchovu potočáka v chovných potocích. V dolních úsecích chovných potoků, kam mohou vytáhnout generační ryby, je to i podpora přirozeného rozmnožování. Na první akci za dětským hřištěm ve Výprachticích jsme postavili čtyři jízky, kde na místech bez přírodní opory byly použity opěrky z ocelové kulatiny. Stavby se zúčastnili všichni členové PRSKu. Na druhé akci jsme pod areálem Sokol vybudovali další čtyři jízky. Tam při jarních odlovech převažuje Po1, což při dvouletém hospodaření svědčí o přirozeném rozmnožování. Pokračovat ve čtení „PRSK se zaměřuje pouze na podporu odchovu potočáka“

PRSK se zaměřil pouze na podporu přirozeného rozmnožování potočáka

Také letos jsme se zaměřili pouze na podporu odchovu a přirozeného rozmnožování potočáka v chovných potocích. Vybrali jsme proudný úsek MS nad firmou Košťál, kde při jarních odlovech převažuje Po1, což při dvouletém hospodaření svědčí o přirozeném rozmnožování. Na první akci jsme postavili nejprve pět jízků, kde na místech bez přírodní opory byly použity opěrky z betonářské oceli (ROXOR) průměr 12×700. V další akci jsme v úseku vedle volejbalového hřiště vybudovali sedm jízků stejným postupem. Pokračovat ve čtení „PRSK se zaměřil pouze na podporu přirozeného rozmnožování potočáka“

PRSK se zaměřil především na podporu přirozeného rozmnožování potočáka

Životní podmínky pro potočáka zlepšujeme ve spodní části MS3 už třináct let. Pravidelně o tom informujeme na webu MO. Po loňském odlovu spodního úseku MS3 se splávky, který provedla neočekávaně MO, jsme se zaměřili především na podporu odchovu a přirozeného rozmnožování potočáka v chovných potocích. Vybrali jsme proudný úsek MS nad Pilou Petr, kde při jarních odlovech převažuje Po1, což při dvouletém hospodaření svědčí o přirozeném rozmnožování. Pokračovat ve čtení „PRSK se zaměřil především na podporu přirozeného rozmnožování potočáka“

PRSK byl pověřen podporou odchovu a přirozeného rozmnožování Po

Na jarní členské schůzi MO nás hospodář MO pověřil podporou odchovu a přirozeného rozmnožování potočáka. Na první akci jsme postavili v Sázaváku v delším proudném úseku nejprve splávek, který jsme pojmenovali Bez Opor. Jeho jméno napovídá, že není na obou březích opřen o stromy a že jsme se odchýlili od tradičních zásad budování odolného splávku. Uvidíme, co vydrží. Současně jsme připravili dvoumetrové klády na stavbu jízků ve Výprachticích a Uhelné Dolince. V Uhelné Dolince jsme s Martinem pročistili dolní úsek a vybudovali sedm nových jízků. Stavby šesti jízků ve Výprachticích se zúčastnili všichni členové klubu. Pokračovat ve čtení „PRSK byl pověřen podporou odchovu a přirozeného rozmnožování Po“

PRSK s novými členy

Na jarním semináři dne 13.4.2010 jsme po jedenácti letech od založení klubu přijali dva nové členy. V létě se ukázalo, že to byl velmi účelný krok. Oba přinesli do činnosti klubu novou energii. Na první společné akci jsme postavili v Sázaváku nejprve splávek, který jsme pojmenovali Vzorový. Jeho jméno odpovídá dlouhodobě ověřené konstrukci odolného splávku. Je na obou březích opřen o stromy, má nízký šikmý profil z pěti příčných klád a u obou břehů je zpevněn podélnými kládami. Ke zvýšení hladiny pod ním jsme postavili ještě druhý splávek se jménem Přehradní, neboť vytváří dlouhou tůň a při běžném průtoku zvyšuje hladinu tak, že někde nestačí broďáky. Pokračovat ve čtení „PRSK s novými členy“

Podpora odchovu a přirozeného rozmnožování pstruha potočního

Na úvod citace několika úryvků z článku „Pstruh potoční, ryba, které stojí za to pomáhat“ z Rybářství, květen 2009 s.20. V závorkách jsou poznámky PRSKu. Vyhovují mu kyslíkem bohaté vody, jejichž teplota v létě nepřesahuje 25 stupňů C. Vyžaduje dostatek úkrytů, jinak se v toku neudrží… Tam, kde má dobré podmínky k výtěru, bývá velká obsádka pstruha všech ročníků. (To můžeme považovat za návod, kam přednostně vysazovat násadu z chovných potoků a jak důležitá je podpora přirozeného rozmnožování.) Pokračovat ve čtení „Podpora odchovu a přirozeného rozmnožování pstruha potočního“

Deset let obnovujeme splávky

Našimi vzory byly splávky, které jsme pojmenovali Na Soutoku (s Uhelnou Dolinkou) a Poslední (pod odbočkou žluté turistické značky do Nepomuku), které bez závažných následků přečkaly povodeň v roce 1997. Nic však není věčné a tak Poslední byl silně poškozen v roce 2001. Přestali jsme ho obnovovat, protože je daleko od ostatních splávků a přístup k němu vyžaduje nejvíce času a také proto, že v létě slouží k romantickým aktivitám nerybářů a k neromantickému zajištění rodu černých čápů. Přesto se tam dá z jara ulovit rybka. Pokračovat ve čtení „Deset let obnovujeme splávky“