Pstruhový

Pstruhový revír (Moravská Sázava 4, 453 048) začíná od silničního mostu mezi obcemi Rychnov a Žichlínek až po soutok se Sázavským potokem u Pily Petr pod obcí Výprachtice. K revíru patří potoky Sázavský od soutoku s Moravskou Sázavou až po silniční most mezi obcemi Koburk a Dolní Heřmanice, dále Lukovský potok od soutoku s Moravskou Sázavou až po jez na začátku obce Damníkov, dále Lukávka od soutoku s Lukovským potokem po silniční most mezi obcí Luková a Lanškroun a Zadní potok až k poslednímu mostu před Jakubovicemi. Navazující úseky jmenovaných toků a ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. K revíru patří vodní nádrže v k.ú. Žichlínek – VN 2, 3, 4, 5, 6 a VN 1 v k.ú. Rychnov na Moravě. 

Poldr Žichlínek

– část pstruhového revíru prochází suchým poldrem pod obcí Žíchlínek, který se svou retenční schopností 166 ha patří mezi největší suché poldry u nás. Původní teméř rovné koryto Moravské Sázavy bylo změněno a vzniklo zde mnoho meandrů a tůní.