PRSK pokračuje v protipredátorovém chovu (PpCh) potočáka

Úvodem citace Ondřeje Slavíka, ČZU, RybIKon 2016: “Pro zastavení kritického úbytku početnosti původních lososovitých druhů jsou navrhovány zásadní změny v managementu populací, jako je např. přísná ochrana generačních hejn a podpora přirozené reprodukce divokých populací, zvyšování minimální lovné míry a významné omezení vysazování naivních jedinců odchovaných v líhních a nepůvodních druhů.”

Pozn. k citaci: Podobných názorů různých autorů lze nalézt desítky. Zvýšení míry Po v našem revíru je neopodstatněné.

PpCh = umělé protipredátorové úkryty, odlov PO2+ každoročně na podzim, PO1 a část PO3+ se ponechává na přirozený výtěr, plůdek divokých ryb se vysazuje každoročně, kolowrat a italové, kteří jsou vyšlechtěni k umělému chovu, nikdy. Tyto ryby se v toku neudrží. Cílem PpCh je dostatečné přirozené rozmnožování, které povede k zvýšení obsádky potočáka.

Naše činnost od jara: Do Valteřičky a Sázavského p. jsme vysadili 4,5tis. plůdku z líhně v České Třebové původem od nás. Po přepočítání v očních bodech jich bylo o 2,5tis. méně než je uvedeno ve zprávě 2015. Ve vysazování jsme pokračovali plůdkem z Č. Třebové původem z Litomyšle. Bylo vysazeno 6tis. do Sázavského p. od starého mlýna na konec PpCh a 4tis. do Valteřičky. Odlovem Zaječína jsme se přesvědčili, že je nevhodný pro odchov, vzhledem k dennímu kolísání průtoků k nule. Bylo odloveno jen několik kusů Po1,2.

Pravděpodobně velmi nízký letní průtok ve Valteřičce způsobil, že většina půlročka brzy sestoupila do Sázavského p..

Ve Valteřičce jsme postavili jeden jízek, který umožní migraci POG. Dalších 14 jízků jsme postavili v Sázavském p.. Pět nad soutokem s Valteřičkou, ostatní pod mostem na Koburk.

Jízky v Sázavském p.


Vloni jsme postavili v protipredátorovém úseku 20 jízků, letos 15, které byly širší. Takový počet jsme dosáhli jen díky Mílovi, který nám nařezal asi 0,75m dlouhé a metr široké balíky prken na všechny jízky. Letos jsme balíky spolu s olšovými kládami, které připravil Martin, rozvezli den před stavbou k potoku. Při stavbě se osvědčil postup, kdy dvojice instaluje příčné klády a druhá dvojice přitlouká prkna.

Kontrola vloni položených keramických a PE úkrytů ukázala, že řada z nich byla zasypána. Ve zbývajících se při podzimním odlovu vyskyovaly ryby. Pořizovací náklady a pracnost při instalaci však nevyváží přínos pro odchov. Podélný rošt 0,8×0,8m z půlkulatinek, který měl vytvořit protipredátorový úkryt pod starším jízkem, je asi zasypán. Byl zatížen kameny, které zřejmě nedovolily prohloubení úkrytu. Rošt je finančně nenáročný, proto budeme v doplňování dalších roštů pokračovat, abychom našli vhodné řešení.

Letos nám hospodář povolil odlov Sázavského p. od pily. Máme zájem o zařazení tohoto úseku do PpCh. Valteřiču jsme nelovili, neboť při kontrolách v létě jsme nepozorovali PO2 a ani mnoho plůdku. V listopadu se překvapivě ukázalo větší množství ryb. Příští rok musíme Valteřičku odlovit.

Na podzim jsme odlovili na začátku Albrechtic v Moravské Sázavě asi 70ks POG, který jsme převezli do líhně v České Třebové. Délka ryb byla větší než 20cm, z toho bylo vytřeno pouze 30ks jikernaček,

20ks bylo nezralých a zbytek mlíčáci. Máme v líhni 5,8tis. jiker. Vytřené ryby jsme vrátili na původní místo. Při odlovu nás překvapilo množství vranek.

Zřízení CHRO v našem revíru, s podmínkami pro větší ryby, by přispělo k obnově populace divokých ryb. Navrhli jsme hospodáři úsek od začátku Albrechtic k novému mostu hlavní silnice.

Na konci června jsme uskutečnili výpravu na Úpu 5, kde nás v pátek navštívil Jan Knap. Úpa v Trutnově je rybářským rájem, viděli jsme nespočet Li1, ale příliš nebrali. V případě PO jsme byli úspěšnější, neboť jsme chytli i dva naše rekordní potočáky. Na dalších podzimních výpravách na Úpu 5 jsme prožívali rybářský sen o lipanech. Chytali jsme nespočet ryb přes 20cm a řadu větších. I v době predátorů lze udržet početnou obsádku divokých ryb. Tady se ukazuje nevhodnost plošného zavedení míry Li 40cm.

V prosinci jsme přijali nového člena Petra N., který nám již pomohl při odlovu generačky.

Petr Matoušek (2016)