PRSK zahájil protipredátorový chov potočáka

Na schůzi výboru MO 5.3.2015 nám hospodář svěřil ke zkoušce protipredátorového chovu (PpCh) úsek v D. Heřmanicích od mostu na Koburk k mostku pod zrušenou ZŠ, asi 1km, včetně Zaječína a Valteřičky.

PpCh = umělé protipredátorové úkryty, odlov PO2+ každoročně na podzim, PO1 a část PO3+ se ponechává na přirozený výtěr, plůdek divokých ryb se vysazuje každoročně, kolowrat a italové, kteří jsou vyšlechtěni k umělému chovu, nikdy. Tyto ryby se v toku neudrží. A bez přirozeného rozmnožování, které je cílem PpCh, nelze dosáhnout zvýšení obsádky potočáka. Kdo ví odkud pochází POG, jejíž plůdek naše MO nakupuje?

Na podzim jsme odlovili na začátku chovné Moravské Sázavy 85ks POG, který jsme převezli do líhně v České Třebové. Průměrná délka byla menší než 20cm, z toho bylo vytřeno pouze 24ks jikernaček. Máme v líhni asi 7tis. jiker, ale jejich původ (genetickou výbavu) neznáme. Pokud bychom chtěli divoké ryby, které jsou schopny přežít a prospívat, musíme koupit plůdek v Č. Třebové původem z Loučné v Litomyšli nebo např. v MO Jilemnice, kde se snaží pro příští generace zachovat obsádku čisté formy pstruha obecného, tzv. horské formy.

Zřízení CHRO v našem revíru, s podmínkami pro větší ryby, by přispělo k obnově populace divokých ryb. Navrhli jsme hospodáři úsek od začátku Albrechtic k novému mostu hlavní silnice. Naše činnost od jara: Do Valteřičky i Zaječína jsme vysadili po 4tis. ks plůdku z líhně v České Třebové původem z Loučné v Litomyšli. Nebývalé sucho ukázalo nevhodnost Zaječína pro odchov, kde odběr povrchové vody do studní způsoboval denní kolísání průtoků k nule. Ještě na podzim neumožnil nízký průtok kontrolní odlov, zda něco přežilo. Zkusíme kontrolu na jaře.

25.7. prozkoumal nejen chovné potoky PpCh Jan Knap, předseda spolku Zachraňme lipana a pstruha potočního. Sázavský p. a Valteřičku hodnotil kladně, Zaječín pro odchov negativně. Ostatní potoky viz zpráva Hodnocení potoků a kapilár u MO Lanškroun a návrh optimalizace hospodaření, kterou jsem v srpnu poslal výboru MO. Ve Valteřičce bylo ještě mnoho půlročka. Pravděpodobně velmi nízký průtok ve Valteřičce způsobil, že po dešti a krátkodobém zvýšení průtoku na začátku srpna sestoupila většina půlročka do Sázavského p.. Ve Valteřičce jsme postavili 17 jízků, kde se ještě, vzhledem k nízkým průtokům, nevytvořily pod jízky hlubší úkryty. Další 3 jízky jsme postavili, po dohodě s obyvateli, v Sázavském p..

Bylo položeno 66ks keramických úkrytů a 60ks PE úkrytů DN65 v párech upevněných k roxoru nebo na kameni. Instalaci úkrytů je nutné provádět při nízkém průtoku. Podrobný popis upevnění vedeme. Už se ukázalo, že je nutné kotvení i keramických úkrytů. Vyhodnocení stavu PE úkrytů provedeme na jaře.

Jízky ve Valteřičce.


První snímky jsou z léta a podzimu, kdy byl velmi nízký průtok. Na posledním snímku z prosince je vidět na přelivu pod jízkem ideální substrát k výtěru. Takových míst je ve Valteřičce mnoho a spolu s minimálním rizikem znečištění jsou příslibem pro přirozené rozmnožování. Pod starším jízkem v Sázavském p. se zformovaným vývařištěm byl instalován podélný rošt 0,8×0,8m z půlkulatinek zatížený kameny. Byl ještě upevněn roxory a jako protipredátorový úkryt podobný přírodnímu se jeví velmi dobře a je finančně nenáročný. Budeme v doplňování dalších roštů pokračovat.

Na konci června jsme uskutečnili výpravu na Úpu 5, kde nás nezištně provázel Jan Knap. Úpa v Trutnově je rybářským rájem, Líčná, která je menší než Moravská Sázava v Sázaváku, je vzorem jak se dá hospodařit na PV. Na druhé výpravě v září na Úpu 5 jsme prožili rybářský sen o lipanech. Tisíce půlročků a nespočet všech ročníků. I v době predátorů lze udržet početnou obsádku divokých ryb.

Petr Matoušek (2015)