PRSK se zaměřuje pouze na podporu odchovu potočáka

Také letos jsme se zaměřili pouze na podporu odchovu potočáka v chovných potocích. V dolních úsecích chovných potoků, kam mohou vytáhnout generační ryby, je to i podpora přirozeného rozmnožování. Na první akci za dětským hřištěm ve Výprachticích jsme postavili čtyři jízky, kde na místech bez přírodní opory byly použity opěrky z ocelové kulatiny. Stavby se zúčastnili všichni členové PRSKu. Na druhé akci jsme pod areálem Sokol vybudovali další čtyři jízky. Tam při jarních odlovech převažuje Po1, což při dvouletém hospodaření svědčí o přirozeném rozmnožování. Podrobný postup stavby je popsán v předchozích příspěvcích. Letos je ve Výprachticích čtyřicetdevět funkčních jízků.

Náš velký dík patří starostovi Výprachtic, panu Miroslavu Stejskalovi, který nám zajistil krajinky a klády na stavbu jízků. Děkujeme i hospodáři, který materiál přepravil.

Při praktickém cvičení elektrolovu jsme s Mírou a Martinem odlovili Zaječín. Opět se potvrdilo, že zde dochází k přirozenému rozmnožování Po. Do tohoto chovného potoku se plůdek nevysazoval již řadu let. Většina násady byla odlovena na 200m úseku k vysokému stupni, který slouží k odběru vody do rybníčku. Výsledky jsme předali hospodáři. Abychom usnadnili rozmnožovací migraci Po, postavili jsme letos pod zmíněným stupněm tři jízky. Znovu doporučujeme zařadit chovný úsek pod Dolními Heřmanicemi do chráněné oblasti, která nebude odlovována a bude sloužit jako zdroj PoG pro přirozený výtěr v Zaječíně a Valteřičce. Zároveň žádáme hospodáře, aby nesnižoval počet vysazovaného plůdku. Namísto chovných potoků, které se v poslední době neosvědčily, lze osadit Zaječín, Valteřičku a zvýšit počty plůdku ve Výprachticích. 7.prosince jsme odlovili 400m úsek na konci chovného potoku Heřmanický spodní, kde proběhne úprava koryta. 216 ks Po2 jsme vysadili pod Obecní úřad, kde tento chovný úsek končí. Velká část odlovené násady je vysazována do Poldru. Při sportovním rybolovu v řece na Poldru to však není vidět. Úlovky potočáka jsou tam velmi řídkou vyjímkou. Znovu opakujeme, že tak katastrofálně by to v Sázavě a v Sázaváku nedopadlo a ani příležitost k úspěšnému přirozenému rozmnožování by tady nebyla nulová.

Petr Matoušek (2014)