Sumář úlovků 2015 – revír 453 048 (pstruhový)

Celkový sumář:

  MO Lanškroun Ostatní MO Celkem
Počet docházek 916 766 1682
  ks kg ks kg ks kg
Kapr 211 495 804 2114 1015 2609
Lín 0 0 3 4,9 3 4,9
Cejn 0 0 0 0 0 0
Tloušť 1 0,4 34 6,1 35 6,5
Okoun 4 1 10 1,9 14 2,9
Štika 10 28 49 105 59 133
Candát 6 13,1 13 24,4 19 37,5
Sumec 0 0 0 0 0 0
Pstruh O. 96 30,9 58 22 154 52,9
Pstruh D. 404 133,1 168 60,4 572 193,5
Siven 11 4,2 10 4,5 21 8,7
Bolen 0 0 0 0 0 0
Maréna 0 0 0 0 0 0
Amur 1 2,6 8 13,1 9 15,7
Karas 0 0 6 9 6 9
Ostatní 20 2,9 32 5 52 7,9
CELKEM         1959 3082