PRSK s novými členy

Na jarním semináři dne 13.4.2010 jsme po jedenácti letech od založení klubu přijali dva nové členy. V létě se ukázalo, že to byl velmi účelný krok. Oba přinesli do činnosti klubu novou energii. Na první společné akci jsme postavili v Sázaváku nejprve splávek, který jsme pojmenovali Vzorový. Jeho jméno odpovídá dlouhodobě ověřené konstrukci odolného splávku. Je na obou březích opřen o stromy, má nízký šikmý profil z pěti příčných klád a u obou břehů je zpevněn podélnými kládami. Ke zvýšení hladiny pod ním jsme postavili ještě druhý splávek se jménem Přehradní, neboť vytváří dlouhou tůň a při běžném průtoku zvyšuje hladinu tak, že někde nestačí broďáky.


Na druhé akci jsme na žádost Povodí doplnili dvě klády do splávku, který po povodni v roce 1997 vybudovalo Povodí, a který začal protékat. Podle polohy jsme ho nazvali Na Náhonu. Potom jsme doplnili klády do splávků Vysoký a U Posedu. Před třetí brigádou v Sázaváku připravil Martin hromádku výřezu. Na jeho výzvu jsme pod splávkem U Posedu postavili netradiční splávek s jednou příčnou kládou a řadou podélných sedmdesáticentimerových kulatinek. Uvidíme co vydrží. Abychom nezapomněli, kdo to vymyslel, nese splávek jeho jméno. Po stavbě popisovaného splávku jsme doplnili ještě několik klád do splávků Jasanový, V Tůni a Nad Tůní. V dotčeném úseku jsou všechny splávky OK. Martin byl nejaktivnějším členem klubu. V celém údolí postavil na začátku léta asi dvacet kamenných splávků a na konci léta ještě několik nad vodárnou. Další dřevěný vybudoval na Rudoltickém potoku, kde ještě vyčistil a prořezal celý lovný úsek.

Poslední akce na zlepšení podmínek v chovném potoku proběhla ve Výprachticích za hospodou U Jana. Všechny jízky z předchozího roku, které jsou v navazujícím dolním úseku, se bezvýhradně osvědčily. Proto jsme vybudovali dalších pět shodné konstrukce tj. s jednou příčnou kládou a s podélnými krajinkami. Při focení na podzim se ukázalo, že druhý proti proudu vyhrábli vodáci při stavbě vodovodu. Bude první vedle dalších, který příští rok postavíme. Chovná Moravská Sázava tady nevykázala tak závratný propad v odchovu potočáka jako např. Rudoltický potok. Příčinu vidíme zejména v nízkém komunálním znečištění. Výprachtice jako jediné v našem chovném revíru mají kanalizaci, a z tohoto pohledu je Moravská Sázava nejméně rizikovým chovným potokem. Snad se napojí na kanalizaci všichni Výprachťáci. A to především kvůli svým dětem.

Petr Matoušek (2010)