PRSK byl pověřen podporou odchovu a přirozeného rozmnožování Po

Na jarní členské schůzi MO nás hospodář MO pověřil podporou odchovu a přirozeného rozmnožování potočáka. Na první akci jsme postavili v Sázaváku v delším proudném úseku nejprve splávek, který jsme pojmenovali Bez Opor. Jeho jméno napovídá, že není na obou březích opřen o stromy a že jsme se odchýlili od tradičních zásad budování odolného splávku. Uvidíme, co vydrží. Současně jsme připravili dvoumetrové klády na stavbu jízků ve Výprachticích a Uhelné Dolince. V Uhelné Dolince jsme s Martinem pročistili dolní úsek a vybudovali sedm nových jízků. Stavby šesti jízků ve Výprachticích se zúčastnili všichni členové klubu. Dva nové jsou za hospodou U Jana a čtyři v dolním úseku nad firmou, která prodává palivové dřevo. Všechny mají osvědčenou konstrukci podle obrázků v příspěvku z roku 2009 (jedna příčná kláda s podélnými krajinkami). Chovná Moravská Sázava nevykazuje propady v odchovu potočáka jako některé potoky. Příčinou je zejména nízké komunální znečištění, neboť Výprachtice mají kanalizaci. Chceme dále zlepšovat podmínky pro přirozené rozmnožování a proto budeme pokračovat ve stavbě jízků, zejména ve spodním chovném úseku, kde dochází k tahu generačky z lovného úseku. Letos je ve Výprachticích devatenáct funkčních jízků. Jarní odlov potvrdil naše očekávání, že dobře slouží. Proto navrhujeme zvýšení počtu vysazovaného plůdku a žádáme hospodáře, aby byl vysazováním pověřen PRSK.


Na poslední akci v Sázaváku jsme postavili splávek nad místem, kde jsou ještě zbytky splávků První a Druhý v Regulaci. Jmenuje se Olšový. Ve splávku Na Náhonu jsme utěsnili protékající místo. Závěrem jsme pročistili obtokový rybí přechod a doplnili kamenný splávek na horním splavu v Albrechticích. Životní podmínky pro potočáka zlepšujeme ve spodní části MS3 už dvanáct let. Pravidelně o tom informujeme na webu MO. Ptáme se, proč byl odloven právě tento úsek se splávky, kde je omezena ptačí predace?

Martin v celém Sázavském údolí postavil na začátku léta asi deset kamenných splávků a jeden dřevěný nad Drtičem. Na Lukávce čistil a prořezal úsek až ke trati. Kontrolu znečištění Lukávky v Rudolticích přesouváme na příští rok vzhledem k letošním vyšším srpnovým průtokům.

Petr Matoušek (2011)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *