PRSK se zaměřil především na podporu přirozeného rozmnožování potočáka

Životní podmínky pro potočáka zlepšujeme ve spodní části MS3 už třináct let. Pravidelně o tom informujeme na webu MO. Po loňském odlovu spodního úseku MS3 se splávky, který provedla neočekávaně MO, jsme se zaměřili především na podporu odchovu a přirozeného rozmnožování potočáka v chovných potocích. Vybrali jsme proudný úsek MS nad Pilou Petr, kde při jarních odlovech převažuje Po1, což při dvouletém hospodaření svědčí o přirozeném rozmnožování. Na první akci jsme v plné sestavě postavili nejprve šest jízků s opěrnými trubkami spojenými hřeby s příčnou kládou. V další akci v následném úseku jsme vybudovali čtyři jízky s opěrkami z betonářské oceli (ROXOR) průměr16x750. Ukázalo se, že zarážení opěrky je snadnější. Ve sběrně je cena za jednu opěrku 10,-. Ohyb opěrky pocházel ze sběrny. Opěrku je vhodné umístit u břehu, kde je menší pravděpodobnost podemletí. Příčná kláda byla připevněna hřeby a hromosvodovou objímkou. Bezpochyby lze doporučit použití betonářské výztuže s průměrem 16mm. Další postup ve stavbě je popsán v předchozích příspěvcích.

Letos je ve Výprachticích devětadvacet funkčních jízků. Při poslední akci jsme postavili čtyři jízky s přírodní nebo železnou oporou na začátku chovného úseku v Dolních Heřmanicích. Další stavby v tomto velmi vhodném úseku jsou bezesporu účelné. Doporučujeme zařadit tento úsek do chráněné oblasti, která nebude odlovována a bude sloužit jako zdroj PoG pro přirozený výtěr v Zaječíně a Valteřičce. Martin postavil v lovném úseku SA1 pod D. Heřmanicemi dva jízky a provedl údržbu dřevěných i kamenných splávků v Sázaváku.

Při praktickém cvičení elektrolovu jsme s Jardou a Martinem odlovili Uhelnou Dolinku a Zaječín. V obou případech se potvrdilo, že zde dochází k přirozenému rozmnožování Po. Do těchto chovných potoků se plůdek nevysazoval již řadu let. Při odlovu Zaječína se ukázalo, že přirozené překážky (zejména napadené větve) jsou úkrytem Po1 a proto není vhodné jejich odstraňování, pokud svou výškou nebrání rozmnožovací migraci.

Petr Matoušek (2012)